Участник:Бушенкова Ксения/LeetCode Frog Jump

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск

Бушенкова Ксения 17:14, 24 мая 2020 (MSK) https://leetcode.com/problems/frog-jump/

class Solution {

  public boolean canCross(int[] stones) {
    if (stones.length == 0) {
      return true;
    }
    //Initialize the map
    HashMap<Integer, HashSet<Integer>> map = new HashMap<>(stones.length);
    map.put(0, new HashSet<>());
    map.get(0).add(1);
    for (int i = 1; i < stones.length; i++) {
      map.put(stones[i], new HashSet<>() );
    }
    for (int i = 0; i < stones.length - 1; i++) {
      int stone = stones[i];
      // calculate the steps of each stone
      for (int step : map.get(stone)) {
        int reach = step + stone;
        if (reach == stones[stones.length - 1]) {
          return true;
        }
        HashSet<Integer> set = map.get(reach);
        if (set != null) {
          set.add(step);
          if (step - 1 > 0) {
            set.add(step - 1);
          }
          set.add(step + 1);
        }
      }
    }
    return false;
  }

}