Участник:Бушенкова Ксения/LeetCode tallest-billboard — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «~~~~ https://leetcode.com/problems/tallest-billboard/ class Solution { public int tallestBillboard(int[] rods) { int n = rods.length; int sum…»)
 
Строка 2: Строка 2:
 
https://leetcode.com/problems/tallest-billboard/
 
https://leetcode.com/problems/tallest-billboard/
  
 +
[customscript]
 
class Solution {
 
class Solution {
 
     public int tallestBillboard(int[] rods) {
 
     public int tallestBillboard(int[] rods) {
Строка 37: Строка 38:
 
     }
 
     }
 
}
 
}
 +
[/customscript]
  
 
[[Категория:На проверку]]
 
[[Категория:На проверку]]

Версия 15:16, 24 мая 2020

Бушенкова Ксения 17:27, 24 мая 2020 (MSK) https://leetcode.com/problems/tallest-billboard/

[customscript] class Solution {

  public int tallestBillboard(int[] rods) {
    int n = rods.length;
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      sum += rods[i];
    }
    // Initialization
    int[][] dp = new int[n + 1][sum + 1];
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
      Arrays.fill(dp[i], -1);
    }
    dp[0][0] = 0;
    // 01 Backpack Problem
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      int height = rods[i - 1];
      // Without the current height, the difference must be in [0, sum-height]
      for (int j = 0; j <= sum - height; j++) {
        if (dp[i - 1][j] < 0) {
          continue;
        }
        // Not used
        dp[i][j] = Math.max(dp[i][j], dp[i - 1][j]);
        // Put on the taller one
        dp[i][j + height] = Math.max(dp[i][j + height], dp[i - 1][j]);
        // Put on the shorter one
        dp[i][Math.abs(j - height)] = Math.max(dp[i][Math.abs(j - height)], dp[i - 1][j] + Math.min(j, height));
      }
    }
    return dp[n][0];
  }

} [/customscript]