Участник:Novruzov.sb/Linked List in Binary Tree — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «https://leetcode.com/problems/linked-list-in-binary-tree/ <code-cpp> class Solution { public: bool helper(ListNode* head, TreeNode* root) { if(!head)…»)
 
 
Строка 11: Строка 11:
 
             return false;
 
             return false;
 
          
 
          
         return (head->val == root->val) && (helper(head->next,root->left) || helper(head->next,root->right));
+
         return (head->val == root->val) && (helper(head->next, root->left) || helper(head->next, root->right));
 
     }
 
     }
 
      
 
      
 
     bool isSubPath(ListNode* head, TreeNode* root) {
 
     bool isSubPath(ListNode* head, TreeNode* root) {
         if(!head)return true;
+
         if(!head)
         if(!root)return false;
+
            return true;
         return helper(head,root)||isSubPath(head,root->left)||isSubPath(head,root->right);
+
       
 +
         if(!root)
 +
            return false;
 +
       
 +
         return helper(head, root) || isSubPath(head, root->left) || isSubPath(head, root->right);
 
     }
 
     }
 
};
 
};
 
</code-cpp>
 
</code-cpp>

Текущая версия на 10:47, 20 ноября 2020

https://leetcode.com/problems/linked-list-in-binary-tree/

class Solution {
public:
  bool helper(ListNode* head, TreeNode* root) {
    if(!head)
      return true;
 
    if(!root)
      return false;
 
    return (head->val == root->val) && (helper(head->next, root->left) || helper(head->next, root->right));
  }
 
  bool isSubPath(ListNode* head, TreeNode* root) {
    if(!head)
      return true;
 
    if(!root)
      return false;
 
    return helper(head, root) || isSubPath(head, root->left) || isSubPath(head, root->right);
  }
};