Участник:PinkHedgehog/partition-labels-in-rust — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
(Код для решения задачи)
 
м
Строка 51: Строка 51:
 
}
 
}
 
</code-rust>
 
</code-rust>
 +
 +
[[Категория:На проверку]]

Версия 16:46, 7 мая 2020

<code-rust> impl Solution {

  pub fn partition_labels(s: String) -> Vec<i32> {
    //Копировать от сих (см. конец кода)
    struct Letter {
      l: Vec<char>,
      first: usize,
      last: usize,
    }
    let mut stats: Vec<Letter> = Vec::new();
    for (i, c) in s.char_indices() {
      let mut not_found = true;
      for x in &mut stats{
        if x.l[0] == c {
          x.last = i;
          not_found = false;
          break;
        }
      }
      if not_found {
        stats.push(Letter {l: vec![c], first: i, last: i})
      }
    }
    stats.sort_by(|x, y| {
      x.last.cmp(&y.last)
    });
    let mut flag = true;
    while flag {
      flag = false;
      for i in 0..stats.len() {
        let j = i + 1;
        if j >= stats.len() {
          break;
        }
        if stats[i].last > stats[j].first {
          let t = stats.remove(j);
          for x in t.l {
            stats[i].l.push(x);
          }
          stats[i].first = stats[i].first.min(t.first);
          stats[i].last = stats[i].last.max(t.last);
          flag = true;
        }
      }
    }
    return stats.iter().map(|x| (x.last - x.first + 1) as i32).collect();
    //До сих
  }

} </code-rust>