Участник:Rublev.mv/maximum-product-of-splitted-binary-tree — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «* https://leetcode.com/problems/maximum-product-of-splitted-binary-tree/ <code-java> /** * Definition for a binary tree node. * public class TreeNode { *…»)
 
 
Строка 41: Строка 41:
  
 
</code-java>
 
</code-java>
 +
 +
[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 16:14, 28 декабря 2020 (MSK): Не проходит тесты:
 +
 +
[[File:maximum-product-of-splitted-binary-tree_2020-12-28_16-13-49_image0.png||800px]]

Текущая версия на 16:14, 28 декабря 2020

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * public class TreeNode {
 *   int val;
 *   TreeNode left;
 *   TreeNode right;
 *   TreeNode() {}
 *   TreeNode(int val) { this.val = val; }
 *   TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {
 *     this.val = val;
 *     this.left = left;
 *     this.right = right;
 *   }
 * }
 */
class Solution {
  public int maxProduct(TreeNode root) {
    Set<Integer> s = new HashSet<>();
    int t = find(root, s);
    long max = 0;
    for (long sum : s) {
      max = Math.max(max, sum * (t - sum));
    }
    return (int) (max % (100000000));
  }
 
 
  public int find(TreeNode root, Set<Integer> s) {
    if (root == null)
      return 0;
    int sum = find(root.left, s) + find(root.right, s) + root.val;
    s.add(sum);
    return sum;
  }
 
 
}
 

StasFomin 16:14, 28 декабря 2020 (MSK): Не проходит тесты:

Maximum-product-of-splitted-binary-tree 2020-12-28 16-13-49 image0.png