Участник:Rublev.mv/super-washing-machines — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «* https://leetcode.com/problems/super-washing-machines/ <code-java> class Solution { public int findMinMoves(int[] machines) { int sum = 0;…»)
 
(нет различий)

Текущая версия на 16:10, 28 декабря 2020

class Solution {
  public int findMinMoves(int[] machines) {   
    int sum = 0;
    for(int things: machines) {
      sum += things;
    }   
 
    if(sum%machines.length != 0) {
      return -1;
    }
 
    int average = sum/machines.length;
    int mrb = 0;
    int mol = 0;
    int rb = 0;
 
    for(int things: machines) {
      int ol = things - average;
      rb += ol;
      mrb = Math.max(mrb, Math.abs(rb));
      mol = Math.max(mol, ol);
    }
 
    return Math.max(mol, mrb);
}
}