Участник:Ujify/nice subsegments — различия между версиями

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 1: Строка 1:
 +
* https://www.codechef.com/problems/SUBSGM
 
task: https://www.codechef.com/viewsolution/46706366
 
task: https://www.codechef.com/viewsolution/46706366
  

Текущая версия на 16:53, 21 мая 2021

task: https://www.codechef.com/viewsolution/46706366


n,m = [int(elem) for elem in input().split(" ")[:2]]
array = [int(elem) for elem in input().split(" ")[:n]]
 
 
def Ans(arr):
 
 
  start= 0
  end=0
  ls=0
  le=0
 
 
  for i in range(len(arr)-1):
    if arr[i]+1==arr[i+1]:
      end=i +1
    else:
      start= i +1
      end= i +1
    if end -start > le -ls:
      le=end
      ls = start
 
  return le-ls +1
 
 
print(Ans(array))
 
 
for x in range(m):
 
  a,b= [int(elem) for elem in input().split(" ")]
  array[a-1]=b
  print(Ans(array))
 
"""
 
5 5
1 4 3 5 2
2 2
4 4
5 5
3 7
4 8
 
 
"""