MAX-CUT: вероятностное округление/Задачи/ex-min-maxmatching-1-2 — различия между версиями